Web Analytics Made Easy - StatCounter

LR Sağlık / Gıda Takviyesi Ürünleri

YAŞAM KALİTESİ
Çalışma, spor, aile ve hobilerin birbirine geçmiş şekilde içinde yer aldığı dinamik ve başarı odaklı bir zaman diliminde bulunmaktayız; günlük gereksinimler ve yaşam kalitesi arasında sağlıklı ve tatmin edici bir denge kurmak ise özellikle zorlayıcı olmaktadır. Bu duruma bir yandan hizmet vermeye çalışan, diğer yandan da yaşamin tadını çıkarmak isteyen üniversite öğrencileri ve çalışanlar ve hatta gitgide daha fazla enerjiye ve güçlenmeye ihtiyaç duyan emekliler ve aileler de maruz kalır. LR, her ihtiyaca ve her talebe yönelik çözümler bulmayı ve buna ek olarak yaşam kalitesini artırmayı kendine iş edinmiştİr.

LR SAĞLIK FELSEFESİ
More Quality For Your Life! – Bizim iddiamız yaşam kalitesini artırmaktır. Artırılmış bir yaşam kalitesi, büyük oranda fiziki ve mental sağlığa bağlıdır. Doğadan ilham alan LR bunu temel olarak vücut ve zihnin birlikteliğini destekleyecek ve bunu yaparken de herkesi hedef alacak ürünler geliştirmiştir. Ortaya koyduğu özel çözümlerle birlikte, bu çözümleri insanların kişisel amaçlarına, içinde bulundukları yaşam dilimine; yani insanların bireysel yaşam tarzlarına adapte etmiştir.

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
Bulunan çözümler her zaman tam bir „sistem“ insanını hedef almaktadır. LR, bu noktada bütüncül bir yaklaşim sergilemektedir, çünkü yalnızca bütüncül bir çözümle – ki bu yalnızca bizim değil önde gelen bilim insanlarının da kanaatidir – içinde bulunduğumuz bu talepkar zaman diliminde yaşam kalitemizi en iyi şekilde artırabiliriz.

BİLİMSEL ALTYAPI
Tüm yeni gelişmeler LR’da güçlü bir destek bulur ve bilimsel altyapıya bağlanır. Kurumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezinde ve uluslararası, önde gelen bilim otoriteleriyle işbirliği halinde yaşam kalitesini artırmak üzere bütüncül bir konsept geliştirilmiştır. SGS Institut Fresenius gibi bağımsız enstitülerin dışarıdan kontrolü de LR’ın yüksek kalite standartlarını garanti altına almıştır.