Web Analytics Made Easy - StatCounter

Satış Sözleşmesi

İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞME

Bu sözleşmenin kurulduğu malın teslim alındığı tarihten itiraben on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksiniz ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu olan mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört içinde malı geri almayı taahhüt ederiz.

TÜKETİCİNİN HAKLARI

Tüketici / müşteri, malın teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte yapılması durumunda sözleşmenin düzenlendiği tarihten, maim kendisine teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra ise malın teslim tarihinden itibaren ondört (14) günlük cayma hakkı süresinin sonuna kadar malı kabul veya hiçbir gerekçe göstermeksizin reddetmekte serbesttir.

Bu süre dolmadan satıcı, iş yeri dışında yapılan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketicinin / müşterinin herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi belge vermesini isteyemez.

Mal veya hizmetin reddedilmesi halinde tüketici / müşteri cayma kararını, herhangi bir şekil şartma bağlı kalmaksınızın satıcıya bildirir.

Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde mall geri almakla yükümlüdür.

Sözleşmenin ve malın tüketiciye / müşteriye teslim edildiğini ispat satıcıya aittir. Aksi taktirde tüketici cayma hakkını kullanmak için ondört (14) günlük süre ile bağlı değildir.

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, tüketicinin kişisel ihtiyacına göre hazırlanan ürünler iee, çabuk bozulabilen, son kullanım tarihi geçebilecek ürünler veya kullanılmış ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ayrıca ambalajının, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

Tüketici cayma süresi içerisinde malı; işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICININ SORUMLULUKLARI

Satıcı, mal veya hizmetin sözleşmede belirtilen fiyat, nitelik, miktar ve sürelere uygun olarak teslim veya ifade edilmesinden veya yerine getirilmesinden dolayı ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındakı Kanun hükümlerine istinaden sorumludur.

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda yetkili Mahkeme, tüketicinin veya satıcının ikametgahındaki Tüketici Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Bu sözleşmede taraflardan LR Bağımsız İş Ortağı Deniz Akay tarafından işletilen aloeverauyelik.com satıcı, diğer taraf müşteri / tüketici olarak tanımlanmıştır.

Bu sözleşmede belirlenen şartlar, sonradan hiç bir şekilde tüketici / müşteri aleyhine değiştirilemez.

Tüketicinin şikayet ve itirazları konusunda başvurular, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyeti veya tüketici mahkemesine yapilabilmektedir.

Cayma bildiriminin yapılacağı adres:
Deniz Akay
Göztepe mh, Hamit Oskay sok 16/7 Kadıköy / İstanbul
Telefon: 0532 3023825
Email: [email protected]